Budowa i modernizacja obiektów energetycznych

budowa i modernizacja stacji średniego i wysokiego napięcia

Budowa stacji energetycznych wysokiego napięcia na bazie rozdzielnic w izolacji gazowej SF6 (GIS)

budowa i modernizacjA sieci i linii energetycznych

usługi projektowe

Realizacja obiektów energetycznych (stacje i linie wysokiego napięcia) w systemie „pod klucz”

Nasze dotychczasowe doświadczenia zebrane w ramach wykonywania wybranych fragmentów instalacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia, dostarczania aparatury i urządzeń oraz koordynacji prac projektowych i realizacji gwarantuje nam, że nasza obecna propozycja zyska pełną akceptację Inwestorów. Do realizacji inwestycji w systemie „pod klucz” posiadamy profesjonalną kadrę specjalistów zarówno z zakresu realizacji jak i zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym. Gotowi jesteśmy podjąć się prowadzenia w imieniu Inwertora prac formalno – prawnych prowadzących do uzyskania pozwoleń na budowę. Realizując zadania „pod klucz” przejmujemy na siebie odpowiedzialność nie tylko za terminowe wykonanie inwestycji, ale także za wysoką jakość wykonanych rozwiązań i gwarantujemy wieloletnią bezawaryjną pracę instalacji po jej uruchomieniu. Jesteśmy przekonani, że potrafimy zaproponować rozwiązania o charakterze innowacyjnym, nakierowane na minimalizację kosztów ponoszonych przez właściciela w całym okresie wieloletniej eksploatacji.

Przedsiębiorstwo Badawczo Wdrożeniowe OLMEX S.A. uczestniczy w budowie i modernizacji stacji energetycznych oraz w budowie linii przesyłowych najwyższych napięć. W ostatnim czasie wykonywaliśmy prace związane z budową i uruchomieniem nowych instalacji energetycznych.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez przedstawicieli polskiej energetyki wdrożyliśmy w naszej firmie usługę związane z dostawą oraz montażem nowoczesnych rozwiązań w zakresie rozdzielnic wysokiego napięcia. Są to kompaktowe rozdzielnice w izolacji SF6 charakteryzujące się małymi gabarytami umożliwiającymi montaż w miejscach o rozbudowanej infrastrukturze. Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. od początku funkcjonowania, realizowało inwestycje proekologiczne. Konsekwentnie na przestrzeni lat rozwijało swoją działalność w tym zakresie. Proponowane przez nas rozwiązania techniczne znalazły zastosowanie w instalacjach wytwórczych energii odnawialnych (farmy wiatrowe, elektrownie wodne itp.). W dalszym ciągu rozwijamy swoją działalność w tych kierunkach. Nasza oferta dla Inwestorów tej branży jest coraz bogatsza i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z bogatej oferty Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A.
Specjalizujemy się w budowie i modernizacji obiektów elektroenergetycznych oraz sprzedaży aparatury średniego i wysokiego napięcia. Nasi specjaliści zawsze służą Państwu pomocą.

DANE ADRESOWE

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "OLMEX" S.A.

© OLMEX SA All Rights Reserved.