RODO

Informacja o danych osobowych

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 roku, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „OLMEX” S.A z siedzibą w Wójtowie, ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Wójtowo. Informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Administratora można będzie uzyskać pod adresem e-mail: rodo@olmex.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
· Niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy, w tym podjęcie działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia,
· Wykonanie czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi,
· Realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy „OLMEX” S.A.

3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym. Wymóg ustawowy podania danych osobowych wynika z charakteru usług świadczonych na Pani/Pana rzecz – stosunek zobowiązaniowy najmu wymaga podania danych osobowych stron postępowania. Dodatkowo, przy dokumentowaniu sprzedaży usług na Pani/Pana rzecz fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać od Pani/Pana dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie i trwanie umowy, a tym samym uniemożliwi świadczenie ze strony spółki.

4. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.

5. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi objętych umową, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.

6. Spółka informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
· Firmom księgowym współpracującym z Administratorem,
· Prawnikom współpracującym z Administratorem,
· Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT,
· Organom administracji publicznej,
· kontrahentom i potencjalnym kontrahentom, w związku z realizacja umów w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
· Firmom kurierskim i pocztowym,
· Innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

8. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z bogatej oferty Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A.
Specjalizujemy się w budowie i modernizacji obiektów elektroenergetycznych oraz sprzedaży aparatury średniego i wysokiego napięcia. Nasi specjaliści zawsze służą Państwu pomocą.

DANE ADRESOWE

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "OLMEX" S.A.

© OLMEX SA All Rights Reserved.